La Vanguardia també fa ressó del projecte Flock Drone Art

En un article titulat Llums i Drones en acció, el diari La Vanguardia torna a destacar en la secció d’empreses i innovació el projecte de Flock Drone Art.